Сер­геј Же­ле­зњак

За­мје­ник се­кре­та­ра Ге­не­рал­ног са­вје­та „Је­дин­стве­не Ру­си­је” и пот­пред­сјед­ник Др­жав­не ду­ме Ру­ске Фе­де­ра­ци­је Сер­геј Же­ле­зњак

Остави коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*